POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Bystřice nad Pernštejnem, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18241, sídlo: Dr. Veselého 115, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 00547921 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává zasedání výroční členské schůze pobočného spolku na 5.března 2023 v 9:00 hodin do kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Program zasedání výroční členské schůze:

 

  1. Prezence a zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba zapisovatele, návrhové, mandátové komise
  4. Zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2022
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  6. Zpráva kontrolní a revizní komise
  7. Schválení plánu hospodaření na rok 2023
  8. Diskuze
  9. Závěr – usnesení výroční členské schůze

 

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání zasedání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku oprávněných volit, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní zasedání členské schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem  dne 31.ledna 2023

 

 

 

Petr Houdek

předseda výboru pobočného spolku

 

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.