Zpráva z výroční členské schůze

Jako každý rok jsme se sešli v kulturním domě na členské schůzi. Tentokrát 8.března, při účasti 122 dospělých a dětí bylo 12. Také nás navštívilo 6 hostů z MO v Novém Městě na Moravě, Víru a Nedvědici. Nechyběl ani zástupce města - letos místostarosta pan Vojta. K pohoštění  účastníků byla tradiční klobása.

K 31.12. 2014 bylo v naší organizaci 336 dospělých, 9 členů v kategorii 16-18 let a 72 dětí. Proti roku 2013 je to nárůst o 18 členů. Kroužek mladých rybářů navštěvuje 9 adeptů Petrova cechu. Naši rybáři odpracovali loni celkem 2221 hodin. Rybářská stráž vykonala 104 kontrol. Rybářské závody se budou konat 22.srpna 2015. Hlavní úkoly na rok 2015 jsou : zajistit plnění zarybňovacího plánu pro naše revíry, zajistit plán oprav na obhospodařujících objektech, zajistit realizaci opravy objektů na rybniku Rozvodna. Bylo také připomenuta povinnost odevzat řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků odevzdaný d o15 dnů po skončení platnosti povolenky. Je to totiž podle Stanov §6 odstavec 5.d jedna z podmínek pro vydání povolenky k rybolovu. Děkujeme Všem našim členům, kteří se aktivně účastní dění v naší organizaci. V následující sezóně přejeme Všem rybářům bohaté úlovky a krásné zážitky u vody. S pozdravem Petru zdar výbor MO.

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.