Oběžník 2021

Moravský rybářský svaz  Bystřice nad Pernštejnem p.s.

 

INFOMAČNÍ OBĚŽNÍK

                 

 

Druh povolenky                        MP                           P                     

           Roční                                       950 Kč                     1000  Kč

           Poloviční                                 500  Kč                       500 Kč

           Mládež                                    300  Kč                      300 kč

 

 

Členské příspěvky   Mládež: 200 Kč

                                      Dospělí: 1250 Kč

                                       Udržovací: 450 Kč

                                                       Udžovací příspěvek je pro členy, kteří nebudou v daném roce žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen v průběhu roku rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250 Kč. Pokud nebude uhrazen členský příspěvek do konce únorabude požadováno nové zápisné ve výši 1000 kč.

Odevzdávání sumářů: 4.ledna, 8.ledna od 15-ti hodin

 

Placení čl. příspěvků - vydávání členských známek

4.ledna, 8. ledna, 5.února   15°°- 16°°

Poslední možnost ke koupení čl. známky bude  na výroční čl. schůzi 28. února

Na členské průkazce je nutné mít aktuální fotografii(pokud ne, přinést sebou při prodeji čl.známek)

Prodej povolenek: 4.ledna, 8.ledna, 5.února, 5.března, 2.dubna  15°°- 16°°

 

Školení nových členů proběhne 5.3.  v 16°°-17°°

Zkoušky nových členů budou 10.4. v 8°° (dospělí) a v 9°° (děti)

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE KONÁ

28.2.  od 9°° v KULTURNÍM DOMĚ

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

(případná náhradní čl.schůze se koná ve stejném místě 23.2. v 9,15)

Všem členům a jejich blízkým přejeme pěkné prožití vánočních svátků a do

Nového roku pevné zdraví a mnoho rybářských zážitků.

 

 

Petrův zdar

Petr Houdek  předseda

Jiří Šimeček  jednatel

Pavel Mann  hospodář

Vše je podmíněno epidemiologickou situací

 

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.