Obnovení členství v MRS.

U  bývalého člena rybářského svazu, který na nějakou dobu členství a lov ryb přerušil, mohou nastat dva případy.

  1. Zájemce o členství má schovány doklady včetně starého, již neplatného Rybářského lístku (dále již je RL). V tom případě stačí vzít neplatný RL a zajít na obecní úřad s rozšířenou pravomocí příslušný dle místa trvalého bydliště zájemce, tam vyplnit Žádost o vydání RL a k ní doložit neplatný RL jako důkaz, že v minulosti již splnil podmínky pro vydání RL. Bude mu po uhrazení správního poplatku vydán nový RL.
  2. Zájemce nemá schovány žádné již neplatné doklady. V tomto případě se na něj podle zákona 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb. nahlíží jako na zájemce o vydání prvního RL a musí složit zkoušku předepsanou zákonem. Tuto zkoušku musí složit u PS nebo jiné osoby akreditované Ministerstvem zemědělství k organizaci a provádění zkoušek. Po složení zkoušky obdrží Osvědčení o …, které přiloží k výše zmíněné žádosti na obecním úřadě místo neplatného RL. Poté mu bude po uhrazení správního poplatku vydán RL.

Co se týče členství v PS, je to snazší, zde není třeba nic dokládat ani dokazovat. Stačí zjistit, zda je PS ochotna vás přijmout za člena (pozor, PS nemá povinnost vás přijmout) a domluvit se na osobní návštěvě v PS a tam vyřídit veškeré formality, uhradit poplatky a poté si vyzvednout doklady a povolenku k rybolovu. Všechny záležitosti týkající se členství ve svazu upravují Stanovy svazu. K vyřízení členství potřebujete průkazovou fotografii, vyplnit žádanku o vydání povolenky a peníze. Ideální je, když v tomto okamžiku již máte vyřízený RL.

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.