Správné vyplnění sumáře.

Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kdo ji vydal, tedy vlastního PS, nebo jiného PS v případě zakoupení krátkodobé povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně vyplněným sumářem úlovků. Tento úkol je pro mnohé naše členy ještě pořád zdrojem problémů a chyb.

  1. Povinnost vrátit sumář a povolenku je zakotvena ve Stanovách. Tam je rovněž stanoven trest při nevrácení – nevydání povolenky k rybolovu pro další rok. Sumář můžete vrátit buď osobně, nebo poštou na adresu PS. Vždy ale musí být správně vyplněn.
  2. Vyplňování sumáře začněte hned shora, takže vyplňte řádně za který rok sumář sestavujete, vypište své jméno a příjmení, doplňte čísla povolenek (mimopstruhové a pstruhové) a nakonec vypište označení PS.
  3. A nyní se dostáváme k vlastnímu vyplnění sumáře. První kolonka ve sloupci Revír má označení ČÍSLO. Sem zapište šestimístné číslo revíru, které zjistíte z aktuálních Bližších podmínek a soupisu revírů.

V druhém sloupci označeném NÁZEV vypište čitelně jméno revíru. Zase berte jméno revíru ze soupisu revírů, nepoužívejte žádné místní názvy nebo zkomolená označení.

Další sloupec nese označení POČET DOCHÁZEK. Sem vyplníte počet všech docházek za rok na tento revír. Počítáte i ty docházky, kdy jste si neponechal žádnou rybu, nebo jste žádnou neulovil.

  1. V dalších sloupcích jsou již údaje o jednotlivých druzích ryb, o jejich počtu a jejich hmotnosti. Pro každý revír uvádíte vždy celkový počet kusů ryb a jejich součtovou hmotnost. Údaj se uvádí na jedno desetinné místo.
  2. V případě, že jste byl držitelem i pstruhové povolenky, vynechejte pod mimopstruhovými revíry jeden až dva řádky a pokračujte sumarizací docházek a úlovků na pstruhových revírech stejným způsobem.

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.