Správný zápis úlovků.

V zákoně o rybářství 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce 197/2004 Sb. a samozřejmě i v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva v MRS  je uložena lovícímu řada povinností vztahující se k evidenci docházek a úlovků.

  1. Povinnost před lovem nesmazatelným způsobem zapsat do Přehledu o docházce datum lovu a revír. Lovící může zvolit, zda zapíše název revíru uvedený s Soupisu revírů nebo jeho číselné označení. Oba způsoby jsou správné.
  2. Povinnost zapsat rybu, která má stanovenu nejmenší délku, ihned po ponechání.
  3. Zapisování ostatních druhů ryb, které nemají stanovenu míru (například plotice, perlín, cejn velký, cejnek malý, okoun, ježdík obecný, hrouzek obecný, atd.) : při ponechání si prvního kusu ryby zapíšeme do záznamu druh ryby (například plotice), pokud si ponecháme další rybu jiného druhu, zase ihned zapíšeme do samostatného řádku druh (například okoun říční). Počty kusů jednotlivých druhů a hmotnosti zapisujeme při ukončení lovu souhrnně za každý jednotlivý druh (například plotice 10 kusů 2,8 kg, okoun říční 8 kusů 0,9 kg).
  4. Zapisování nástražních rybek lovených do čeřínku. Tuto povinnost mnoho rybářů ignoruje. Lov nástražních rybek je stejný lov jako lov ostatních ryb, takže platí stejná pravidla. Zapsat před lovem datum a revír, po lovu druh, počet a hmotnost úlovku.
  5. V případě nedosažení úlovku nebo neponechání si žádné ryby, nezapomeňte proškrtnout příslušný řádek .

 

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.

 

MRS,MO Bystřice nad Pernštejnem

Dr.Veselého 115 , Bystřice nad Pernštejnem , 593 01 IČO 00547921
č.ú. 1621258359/0800
momrs.bystricenp@seznam.cz