Přestup do jiného pobočného spolku

Přestoupit z ČRS do MRS nelze ani naopak. Taková situace se řeší přihláškou za nového člena se všemi z toho plynoucími důsledky, zejména tedy s povinností platit zápisné.

Pokud se rozhodne člen PS MRS, že jej jeho stávající PS neuspokojuje z jakéhokoliv důvodu, může dle Stanov přestoupit do jiného PS. Jaký je správný postup?

  1. Než se rozhodnete přerušit veškeré svazky ve svém stávajícím PS, zjistěte si, zda vás přijmou do PS, kam se chystáte přestoupit. Není to totiž automatické a samozřejmé. Můžete se setkat s odmítnutím. Pokud získáte souhlas, pokračujte.
  2. Ideální dobou pro přestup je začátek nového roku. Ve svém stávajícím PS včas odevzdáte řádně vyplněný sumář úlovků za loňský rok (do 15. ledna), případně uhradíte nesplněnou brigádnickou povinnost a požádáte o vydání Přestupního lístku, ve kterém vám výbor potvrdí, že máte splněny všechny členské povinnosti.
  3. Kontaktujte zodpovědného člena výboru nového PS a dojednejte si s ním datum, kdy můžete přijít vyřešit přestup.
  4. S Přestupním lístkem, s fotografií na nový členský průkaz, s platným Rybářským lístkem a s odpovídajícím obnosem, se po domluvě dostavte do svého nového PS, kde vás přijmou, vystaví vám nový členský průkaz a vydají povolenku k lovu.
  5. Tím jste zdárně završil přestup a jste členem nového PS.

RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ

LEDEN

1. Začátek hájení bolena dravého, candáta obecného, sumce velkého, štiky obecné a okouna říčního v mimopstruhových     revírech. Začátek hájení hlavatky obecné a mníka jednovousého na rybářských revírech.

15. Poslední den pro odevzdání povolenky k lovu ryb (evidence docházek a úlovků) a sumáře úlovků.

ÚNOR

28. Poslední den k zaplacení členské známky.

BŘEZEN

15. Konec hájení mníka jednovousého na rybářských revírech.

16. Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech. Začátek hájení jelce tlouště a jelce jesena v mimopstruhových revírech.

22. Světový den vody

DUBEN

15. Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech. Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových  revírech.

16. Zahájení rybářské sezóny na pstruhových revírech.

KVĚTEN

21. Světový den rybí migrace.

ČERVEN

15. Poslední den hájení jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, candáta obecného, okouna říčního, sumce velkého a štiky obecné v mimopstruhových revírech. Poslední den hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera a vyzy v rybářských revírech.

16. Zahájení lovu dravých ryb na mimopstruhových revírech.

ČERVENEC

31. Konec hájení lipana podhorního v rybářských revírech.

SRPEN

31. Poslední den lovu přívlačí v pstruhových revírech.

ZÁŘÍ

1. Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech.

30. Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech.

LISTOPAD

30. Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech.

PROSINEC

1. Začátek hájení lipana podhorního v rybářských revírech. Začátek zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových revírech.

31. Poslední den lovu přívlačí a čeřínkování v mimopstruhových revírech. Konec lovu dravých ryb v mimopstruhových revírech.